fbpixel

Genové klíče

8.9.2020

Co se naučíte na semináři:

– Jakými způsoby můžeme s knihou pracovat.

– Povíme si, proč náš postoj určuje, jak se určitá situace bude vyvíjet, kde nám náš stín „podkopává nohy“, co jsou přesvědčení

naší mysli a jaké lidi naše vyzařování přitahuje do naší blízkosti.

– Osvětlíme si jednotlivé pojmy a skutečný význam pojmu kontemplace.

– Prožijeme si, co se stane, vnímáme-li více signály svého těla, vidíme-li problém více skrz srdce a ne skrze mysl.