Je moment, kdy se zatavil čas…

Je moment konce i začátku…

Je moment, kdy dostanete strach…

Je to moment zatmění i světla…

Je moment, kdy chcete něco změnit, ale ještě nevíte co a nevíte jak…

Je to zlom obratu, jako skok do prázdna…

Co bylo tou poslední kapkou, která to vše změnila?