Emoce jsou jedním základním ukazatelem toho, jak se cítíme a co potřebujeme, abychom se cítili lépe, nebo abychom věděli, kudy se vydat, když nevíme.

Odkud se berou emoce?

Naše tělo komunikuje skrze pocity, pocity jsou tedy informace (energie) v těle – nevědomí. Pojmenujeme li pocit, zapojením kognitivní částí mozku, máme emoci – z nevědomí se tedy dostáváme do vědomí. Už o ní víme. Pokud víme co cítíme, můžeme se rozhodnout, jak s tím naložíme. Bud ji vyjádříme nahlas, nebo s ní pobudeme v tichosti a zpracujeme. To jakým způsobem chce být vyjádřena, není lehká věc. Ale existuje mnoho způsobů sebe-vyjadřování.

Někmu pomáhá mluvit, někdo potřebuje umění, aby vyjádřil hluboko uležené pocity. Někdo necítí nic (potlačené traumatem) a někdo zase cítí až moc senzibilní jedinci. (hight senzitive people).

Skrze emoce tedy komunikujeme s vnějším světem. Emoce jsou hybnou silou tvořivosti.

Naučím Vás jak porozumět svým emocím a pocitům. A jak je plně autenticky vyjádřit, beze strachu a soudů okolí.