„Osvobod‘ svoji přítomnost,
od rušivých stavů své mysli,
díky meditaci“